Gedichtenbundel te koop!

Jan van der Meer (1969), getrouwd en woonachtig in Oosternijkerk. Ruim 23 is hij werkzaam geweest binnen de zorg. Eerst als broeder en later als leidinggevende en als gastdocent. Vanuit zijn werk dáár maar ook vanuit zijn pastorale achtergrond kwam hij veelvuldig met mensen in contact die afscheid moesten nemen van het leven, hetzij zélf, hetzij een naaste.j

Vanaf 1998 leidt hij afscheidsdiensten zowel kerkelijk als niet-kerkelijk en sinds april 2014 is Jan voor zich zelf begonnen. Hij begeleid mensen en hun nabestaanden in dat laatste proces van hun zijn hier in het leven. Die begeleiding en ondersteuning bij afscheid en rouw is niet perse gebonden aan een kerk, geloofsgemeenschap of religie maar sluit aan bij wat de persoon in kwestie nodig heeft.

Met regelmaat plaatste Jan zijn zelf gemaakte gedichten
op Facebook. Veel mensen werden hierdoor geraakt.

Zo is het gekomen dat de gedichtenbundel “Foar dy….voor jou” is ontstaan. Een bundel met prachtige gedichten over verdriet en afscheid in zowel Nederlands als de Friese taal. Jan van der Meer heeft  een aantal gedichtenbundels geschonken aan Boornbergum voor Kenia. De opbrengst van de verkoop van deze bundels is bestemd voor de projecten die Boornbergum voor Kenia ondersteunt. Mocht u belangstelling hebben voor 1 van deze prachtige gedichtenbundel dan kunt u contact opnemen met Gerda de Boer (0630907607) De bundel kost € 12,50
Kijk ook eens op de website www.treast.nl of op www.janvandermeer.comj1