Stichting

Care For Kenya is een kleine stichting die door de korte lijnen zeer betrokken is bij de projecten. Door regelmatig de projecten te bezoeken is er een goed contact met de leidinggevenden van de projecten die ondersteuning krijgen. Voor de sponsoren en belangstellenden brengen wij periodiek een nieuwsbrief uit. Contact met onze sponsoren vinden wij zeer belangrijk. Als stichting willen wij verantwoording afleggen naar onze sponsoren over de besteding van het geld.

Bestuurssamenstelling:

Geert Bijma (voorzitter) Gerda de Boer - van der Meer (Secretaris) Agnes Bijma (Penningmeester)

Doelstelling:

Stichting Care For Kenya heeft als doelstelling het verbeteren van de levensomstandigheden van kansarmen in Kenia. Door ondersteuning te bieden in gedegen onderwijs, welzijn en huisvesting wil Care For Kenya kansarmen de mogelijkheden geven tot zelfstandigheid

Beloningsbeleid van Stichting Care For Kenya:

De leden van het bestuur ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen enkele beloning. Uitsluitend gemaakte onkosten ten behoeve van de stichting worden vergoed.

ANBI

Vanaf 20 december 2018 heeft de belastingdienst Stichting Care For Kenya de ANBI status (Algemeen nut beogende instelling status) toegekend. Dat betekend dat uw giften voor de inkomstenbelasting fiscaal aftrekbaar zijn.

Het RSIN-nummer van de stichting is 8595 16 076

Stichting Care For Kenya
Bank: NL 68 RABO 0336 8299 73

KvK. nummer: 73403059

Fiscaal nummer:  859516076  (RSIN)

Contactgegevens Secretariaat Stichting:
Gerda de Boer - van der Meer Tijmen de Boerwei 27 9212 RJ Boornbergum

Informatie: info@careforkenya.nl

Bestanden

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten 2022 
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten 2021 
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten 2020
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten 2019 
Strategisch beleidsplan 2024 - 2028
Jaarcijfers 2022 Stichting Care For Kenya
Jaarcijfers 2021 Stichting Care For Kenya
Jaarcijfers 2020 Stichting Care For Kenya
Jaarcijfers 2019 Stichting Care For Kenya
Financieel verslag 2018 en prognose 2019