Multiculturele Afrikaanse zanggroep

Ook de Gereformeerde Kerk Boornbergum/ Kortehemmen e.o. helpt onze actie
door middel van een zending en evangelisatiedienst waarin aandacht geschonken word aan Kenia en de Keniaweek op zondagmorgen 15 juni om 09.30 uur.

Hiervoor komt een multiculturele Afrikaanse zanggroep onder leiding van Rachael Rena vanuit Amsterdam naar Boornbergum om de dienst muzikaal bij te staan.

Een ieder is van harte welkom tijdens deze dienst in de Gereformeerde Kerk Boornbergum/ Kortehemmen e.o. Easterbuorren 52 te Boornbergum