Stand van zaken

Stand van zaken april 2015.

Inmiddels is er veel bereikt omtrent ons ”project” Straatkinderen van Nairobi.
2 containers staan klaar om richting Kenia te vertrekken.

Helaas gooit de regering van Kenia roet in het eten. Zoals jullie op onderstaand filmpje kunnen horen en zien worden op hulpgoederen die richting Kenia gaan sinds medio 2014 ook belastingen geheven.

Wat heeft dit voor ons project tot gevolg?
Deze belastingen hebben een gat in onze begroting geslagen van ronde de €5000,-

We zijn dan nu ook druk bezig om nog sponsors te vinden voor dit missende bedrag.

Dus mocht jij, mocht u, nog willen sponsoren of een sponsor weten? laat ons dit dan weten of stort op onze rekening onder vermelding van Boornbergum voor Kenia!
Ook kunt u desgewenst contact met ons opnemen via onze site cfork-dev.instawp.xyz.

U kunt uw gift overmaken op het volgende rekeningnummer:
NL 68 RABO 0336 8299 73 ten name van Stichting Care For Kenya

Via onze ANBI goedgekeurde stichting kan uw gift mogelijk belastingtechnisch aantrekkelijk zijn.

U gunt ieder kind toch ook recht op onderdak en school?!