Project Educatie

Vanaf 01-01-2017 is de geldmeter op de website weer op 0 gezet.
Al het geld wat nu wordt ingezameld is bestemd om educatie/les materialen naar Kenia te vervoeren.
Denk hierbij aan computers, transportkosten en dergelijke.

Helpt u ook het werk van Boornbergum voor Kenia te ondersteunen?

NL97 RABO 0124 765 432 ten name van Stichting Nairobi Hospice Holland o.v.v. Boornbergum voor Kenia.